1. GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần công nghệ bao bì Phương Bắc được thành lập từ năm 2009. Chúng tôi sản xuất bao bì mềm phức hợp cho các nghành hàng bánh kẹo, thực phẩm chế biến, thuỷ sản, thú ý, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm và các nghành hàng khác.
Với triết lý kinh doanh dài hạn, chúng tôi luôn cập nhật công nghệ để thoả mãn nhu cầu hiện tại. Sáng tạo và cải tiến không ngừng để đưa ra những sản phẩm tối ưu hơn trong tương lai.
Áp dụng hệ thống quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Công ty luôn sản xuất những sản phảm có chất lượng ổn định, giao hàng đúng hạn, dịch vụ chu đáo.
Nhận thức được vai trò quan trọng của con người trong hoạt động sản xuất. Chúng tôi luôn không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân chuyên nghiệp, kỹ năng tốt, sáng tạo, tập thể vững bền.
Ý thức được vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển đất nước. Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển quy mô ngày một lớn để tạo nhiều việc làm và phúc lợi cho xã hội
Khách hàng là tài sản vô giá. Chúng tôi tự hiểu phải phát triển không ngừng để đáp lại sự tin cậy của bạn hàng.

2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Sản xuất, phát triển, định hướng các sản phẩm thoả mãn nhu cầu của bạn hàng.

3. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

  • Chất lượng ổn định.
  • Giao hàng đúng hạn.
  • Dịch vụ tận tâm
  • Thường xuyên cải tiến sản phẩm, công nghệ
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Am hiểu nhu cầu - hợp tác dài lâu!


Chất lượng ổn định

Giao hàng đúng hạn

Dịch vụ tận tâm

Thường xuyên cải tiến sản phẩm, công nghệ

Nâng cao năng lực cạnh tranh